...

Zdobądź wsparcie funduszu VC

Jeśli działasz w obszarach

| Deep Tech | Med | B2B | Software | eCommerce |

Napisz możliwe, że uda mi się połączyć Cię z jednym z VC, z którym współpracuje.

Napisz, aby uzyskać indywidualny plan od VC

Krok 1
Audyt firmy

Analizujemy Twoje źródła ruchu, proces pozyskiwania klientów i strategię monetyzacji, aby pokazać Ci możliwości.

Krok 2
Strategiczny Plan Działania

Uzyskasz szczegółowy plan wdrożenia, w jaki sposób możesz sprawniej osiągnąć swoje cele.

Krok 3
Oferta Inwestycyjna

Przedstawiamy ofertę z warunkami, w jaki sposób chcielibyśmy zainwestować nasz kapitał i czas w Twoją firmę, aby uczestniczyć w rozwoju w ciągu najbliższych 5 lat.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.