...

Dlaczego Istnieje Froggy.Agency?

 • Nasze społeczeństwo zawsze rozwijało się najlepiej, gdy posiadało rozbudowaną klasę średnią.
 • Finansowo klasa średnia to zarobki od 13 000 – 200 000 zł miesięcznie. Możemy zatem zobaczyć jak mało jest takich osób w Polsce, 
 • Polski Złoty Wiek to czas, gdy posiadaliśmy bogatą warstwę szlachecką. Zaczęło się psuć gdy szlachta zubożała, a Oligarchia urosła w siłę.
 • W 20-leciu międzywojennym rolę klasy średniej pełniło Ziemiaństwo i Przedsiębiorcy.
 • Obecnie widać jak bardzo potrzebna jest nam klasa średnia. Jak bardzo potrzebne jest abyś Ty do niej dołączył.
 • Nigdy wcześniej w historii nie było tak ogromnej różnicy w dochodach. Czas to wyrównać, nie protestami tylko własną praca, sprytem, bogaceniem się i powiększaniem wpływów.

To jest cel Froggy.Agency – Wesprzeć Cię w staniu się bogatym przedsiębiorcom, stającym się elitą klasy średniej.

Jak to Robimy?

Działamy kaskadowo na polu:

Idea (Marka) – Strategia – Narzędzia/Działania

Rozwijając własne firmy online zauważyliśmy, że samo zbudowanie strony lub puszczenie kampanii internetowej nie działa skutecznie. 

Potrzeba jasnego celu, strategii i dopiero na tym etapie warto dobrać odpowiednie narzędzia do realizacji.

Najlepiej w takim działaniu, sprawdzają się wąsko wyspecjalizowani eksperci, jednak mający świadomość wyższego celu i całościowej strategii Twojej Firmy.

Dlatego zebraliśmy sprawdzone w boju zaufane grono specjalistów i z takim podejściem proponujemy nasze usługi.

Jesteśmy silnym wsparciem!

Co robimy?

Nasza Cybernetyczna analiza wskazuje, że dobrze poprowadzona marka będzie  większym aktywem niż poszczególny produkt od którego firma się rozpoczęła.

Widać to na przykładzie marek luksusowych jak Louis Vuitton, Samochodowych ja Mercedes, czy Tesla, ale i napojów takich jak Red Bull

Dostarczamy ekspertów z różnych nisz, rozumiejących Twoją formę:

 • Idea Marki
 • Strategia Marki i Rozwoju Firmy
 • Narzędzia online: strony, sklepy lejki etc.
 • Materiały graficzne, foro, video i audio
 • Marketing Online
 • Sprzedaż Allegro i Amazon
 • Usługi księgowe online
 • Doradztwo podatkowe i prawne

Jak Funkcjonujemy?

 • Działamy w ramach Fundacji Lema, której inicjatorem jest  Marcin Kapusta. Głównym celem Fundacji jest rozwój przedsiębiorczości i wsparcie budowy nowej klasy średniej.
 • Każdy z nas prowadzi swoją działalność ekspercką oddzielnie, ale jednoczy nas idea! Podejście cybernetyczne i holistyczne. 
 • Część naszych dochodów w ramach Froggy.Agency przekazujemy na rozwój fundacji i nowe projekty. 
 • Czerpiemy też z doświadczeń Polskiej Szkoły Cybernetyki Społecznej, której dorobek popularyzujemy.

Dlaczego Żaba ?

Bo to nie jest zwykła żaba… to Money Frog!
 
 • Money Frog, znana również jako trójnożna ropucha. „Chan Chu” jest najbardziej pomyślnym symbolem zarabiania pieniędzy w Chinach
 • W krajach Wschodu można ją zobaczyć w pobliżu kas, recepcji, biurek menedżerów i biur 
 • Jej zadaniem jest wpieranie Cię w przyciąganiu bogactwa i dobrobytu, sukcesu i wszystkich dobrych rzeczy
 • Mówi się, że to mityczne stworzenie pojawia się w każdą pełnię księżyca w pobliżu domów, które otrzymają dobre wieści o zwiększonym bogactwie lub zyskach pieniężnych

Czym jest Cybernetyka Społeczna

 • Cybernetyka – z greckiego, to nauka o sterowaniu
 • Sterowanie –  zachowanie systemu prowadzące do określonych zmian w innym systemie.
 • Cybernetyka społeczna (socjocybernetyka) – procesy sterowania w społeczeństwie
 • Psychocybernetyka – bada procesy sterowania zachodzące w organizmie ludzkim i psychice człowieka 

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.