...

Pomagam tworzyć marki, ​które są .

Pomagam tworzyć marki, które są w stanie zmieniać świat, ludzi i firmy

Uwielbiam tworzyć produkty wspierające realny biznes

Marka to coś więcej niż tylko logo czy kolorystyka. To cały system wartości i komunikacji, który pozwala firmie wyróżnić się na tle konkurencji 
i budować silną pozycję na rynku.

Posiadanie strategii marki i jej analizy pozwala na:

 • Skuteczniejsze dotarcie z przekazem do grupy docelowej 
 • Lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań tej grupy
 • Zbudowanie silnej i rozpoznawalnej pozycji
 • Efektywniejsze komunikowanie się z grupą docelową
 • Budowanie lojalności i zaangażowania odbiorców
 • Utrzymanie spójności w komunikacji 
 • Zwiększenie wartości rynkowej brandu
 • Poprawę wyników biznesowych i osiąganie celów firmy.

Startegia marki zawiera

etap I

Audyt i założenie komunikacji

 • Wprowadzenie do procesu
 • Analiza rynku i trendów społecznych, środowiskowych, ekonomicznych, wzorniczych i komunikacyjnych
 • Ocena konkurencji
 • Określenie kontekstu użytkowania i korzyści produktu
 • Audyt sytuacji wyjściowej i projektowej marki
 • Identyfikacja grup odbiorców komunikatu oraz zastosowanie komunikatu

Tworzenie strategii marki

Pozwala naszym klientom na lepsze zrozumienie ich grupy docelowej i jej wartości, co umożliwia skuteczniejsze dotarcie do tej grupy z przekazem.

 • Analiza grupy docelowej
 • Specyfika wartości
 • Persony klienta i naszej persony –  to fikcyjne osoby, które reprezentują naszą grupę docelową. Dzięki nim łatwiej jest zrozumieć potrzeby naszych klientów i lepiej dostosować naszą markę do ich oczekiwań.
 • Moodboard – pomaga wizualnie przedstawić kierunek, w jakim powinna podążać marka, co ułatwia jej rozwój i konsekwentne budowanie wizerunku.

Etap II

Etap III

Projektowanie elementów marki

To proces, który pozwala naszym klientom na stworzenie spójnej i charakterystycznej identyfikacji wizualnej marki.

Pomaga to w budowaniu wizerunku marki oraz jej rozpoznawalności wśród grupy docelowej, większa zaufanie i w rezultacie konwersje ze sprzedaży

 • Logo
 • Kolorystyka
 • Czcionka
 • Motyw przewodni
 • Zdjęcia i styl zdjęć
 • Testy komunikacji
 • Brandbook

Możliwość sterowania transformacja cyfrową

zaprojektowane elementy wykorzystasz jako fundament do tworzenia narzędzi sprzedaży i obsługi klientów, a także wewnętrznych narzędzi podnoszących efektywność pracy i zmniejszających koszty obsługi.

 • Projektowanie stron internetowych: Otrzymasz nowoczesną i atrakcyjną stronę internetową, która pozwoli Twojej marce wyróżnić się na tle konkurencji i przyciągnąć nowych klientów.
 • Lejki sprzedażowe: Optymalizujemy proces sprzedaży, aby zwiększyć efektywność Twojej firmy.
 • Automatyzacje: Usprawnimy procesy wewnątrz firmy dzięki wykorzystaniu narzędzi do automatyzacji
 • Narzędzia nocode, dzięki którym możesz tworzyć zupełnie nowe rozwiązania na rynku znacznie szybciej.

Etap IV

Moja strategia rozwoju regionu bieszczadzkiego

Strategia powstała z inspiracji Wydziału Promocji Miasta Sanoka w 2019 roku. Czas realizacji to 7 miesięcy.

CELE:

 • Przygotowanie 10-15 letniej strategii rozwoju regionu
 • Stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
 • Wprowadzenie koncepcji pracy w oparciu o długoterminową strategię do planu działania różnych społeczności lokalnych
 • Identyfikacja i wskazanie optymalnego kierunku rozwoju regionu bieszczadzkiego
 • Przygotowanie regionu do zmian zachodzących w skali globalnej i regionalnej

Oprócz analizy i syntezy danych oraz trendów, stworzyłem nową identyfikację wizualną dla regionu bieszczadzkiego. 

Założeniem było zapewnienie 3 powiatom odmiennej, ale spójnej identyfikacji wizualnej, nawiązującej do kultury regionalnej, ale skupionej na nowych trendach.

Przykład:

Trendy możliwe do wdrożenia przez InPost

Zobacz
social media:

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.