...

Dziękuję za twoją wiadomość

Odpowiem tak szybko jak tylko będę mógł.
Jeśli uznasz, że za długo się nie odzywam, to napisz mi o tym.

Upewnij się, że dołączyłeś do Newslettera Futurum i poznałeś darmowe materiały!

Newsletter Futurum

Newsletter do monitorowania trenów technologicznych, gospodarczych, oraz narzędziach NoCode,
aby przekształcać je w nowe produkty.

Książki :

Kursy :

eBook: Era Transformacji

Jak odnaleźć siebie w czasie przemian technologicznych i społecznych XXI wieku

eBook: Podstawy Cybernetyki Społecznej

Procesy sterowania zachodzące
w organizmie ludzkim i społeczeństwie

Kurs: Metoda Lean Startup w praktyce

Model Biznesowy: Jak stworzyć własny produkt fizyczny i sprzedać go z zyskiem?

Kurs: Metoda Massive Learning

Jak w 20 godzin pozyskać niemal każdą umiejętność i szybko się uczyć

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.